تگ - انواع اکسیدان

اکسیدان چیست؟

اکسیدان چیست؟

معرفی اکسیدان تاثیر بی نظیر اکسیدان در رنگ مو، باعث شده تا موجب تثبیت رنگ مو و ایجاد رنگی زیباتر روی موها شود. در ادامه، به تفصیل به معرفی اکسیدان و تفاوت درصد اکسیدان ها می پردازیم. اکسیدان ها انواع متفاوتی دارند. تفاوت اصلی آن ها، در درصد اکسیدان است. درصد...