تگ - ضد چین وچروک

انواع سرم های صورت

هرگونه مایعِ شفاف و غلیظی که با هدف برطرف نمودن عارضه های پوستی ساخته شده‌ باشد را سرم صورت می‌نامیم. برخی افراد برای از بین بردن چین و چروک‌های ظریف پوستشان به سراغ سرم‌های صورت رفته، برخی نیز سرم‌های پوستی را برای برطرف کردن لکه‌های سیاه پوست مورد استفاده می دانند و...