تگ - فیکساتور مک

انواع فیکساتور و معرفی بهترین فیکساتور ها

انواع فیکساتور و معرفی بهترین فیکساتور ها

یکی از مسئله های مهم در آرایش، میزان ماندگاری آن است. شاید برایتان سوال شده باشد که چرا برخی از آرایش ها دوام بسیاری دارند و مدت طولانی بدون ذره ای تغییر روی صورت باقی می مانند.؟ راز آرایش های بادوام استفاده از اسپری های فیکساتور است. همانطور که از...