تگ - فیکساتور

فیکساتور چیست؟

وسیله ی آرایشی که باعث ثابت نگه داشتن، طولانی مدت آرایش صورت می شود، را فیکساتور می گویند. زمانی که آرایش صورت شما به اتمام رسیده است، می توانید ازفیکساتور یا همان تثبیت کننده ی آرایش استفاده کنید. شما می توانید فیکساتور را روی هرکدام یک از وسایل آرایشی (کرم پودر،کانسیلر،...